proxectos de colaboracion

Proxecto Seawo-Men

Intercambio do proxecto “Seawo-men”, visitando Galway (Irlanda), promocionado polo CETMAR, cofinanciado pola Unión Europea e participando diferentes Confrarías e Asociacións, asistindo AGAMAR como invitada. O proxecto Seawo-men (homes e mulleres do mar) está centrado principalmente no intercambio de experiencias e na identificación de iniciativas empresariais dos sectores da pesca artesanal e do marisqueo no ámbito marítimo-pesqueiro, e está diseñado como unha rede regional e interregional, na que Galicia e Irlanda participan como socios. Realizáronse visitas con fin de coñecer diferentes proxectos innovadores nos ámbitos da pesca, marisqueo e acuicultura, como son os de Pesca-Turismo e a transformación e tratamento de algas con fins cosméticos, alimentarios e terapéuticos, con xornadas de traballo e visita ás diferentes factorías dedicadas a tal fin.

Proxecto Batel

babelO proxecto “Batel” desenrolase na India e Sri Lanka, con motivo do tsunami que azotou o sudeste asiático en decembro de 2004. Agamar como membro do Foro Mundial de Pequenos Pescadores (WFFP), co fin de levar a cabo este proxecto, firma xunto ca Diputación de A Coruña un convenio de colaboración por valor de 20.000.-€, invertindo así na reparación e compra de embarcacións e artes de pesca para os afectados.

Proxecto Barloa

barloaEste proxecto, no que AGAMAR participou como ponente, tivo lugar en Bamio – Galicia (España); a súa primeira fase en xullo de 2006 e a segunda en novembro de 2006. Os obxetivos son os seguintes: -Obxetivo principal- Apoiar o desenrolo racional e sostible do sector pesqueiro e mellorar as condicións sociais e laborais dos traballadores, especialmente a través de accións que promovan a igualdade de xénero. Este proxecto céntrase fundamentalmente en tres áreas de acción: asistencia técnica a institucións do sector, capacitación e intercambio de experiencias e boas prácticas entre os países de América Latina e España. -Obxetivos específicos- Analizar o desenrolo socio-económico do sector pesqueiro en España. Establecer conclusións sobre a estructura e funcionamento dos sistemas para o desenrolo socio-económico do sector pesqueiro nos paises beneficiarios. Analizar as posibilidades tanto de aplicabilidade coma da conveniencia de incorporar algunhas das estructuras e elementos examinados nos paises beneficiarios. Explicar os últimos avances da actuación da OIT no sector pesqueiro.

SAÚDE Project

saudeEl pasado 15 de septiembre se inició el Proxecto SAÚDE, una iniciativa de la Asociación Gallega de Mariscadoras/es (AGAMAR) que financiará la Consellería de Pesca y Asuntos Marítimos (Xunta de Galicia). Se trata de un proyecto que tiene como fin último el diseño y elaboración de dos equipos de protección individual (EPIs) para las mariscadoras de a pié, los cuales sustituirán a las vestimentas que se usan en la actualidad para ejercer la actividad marisquera (chubasqueros, trajes de neopreno, etc.). Con estas dos prendas se pretende mejorar de forma significativa las condiciones de trabajo de las mariscadoras de a pié. Serán dos modelos, uno para emplear durante las temperaturas altas y otro para emplear durante el invierno. De esta forma, se buscará que estos equipos de trabajo sean lo más aislantes posibles, además de cómodos, ligeros y flexibles. Así mismo se pretende acompañar a estos trajes de una ropa interior térmica y antihumedad, de tal forma que sirva para proteger del frío y cuente con sistemas de transpiración. Para llevar a cabo este proyecto, AGAMAR contará con el apoyo del Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV), la Universidad Politécnica de Valencia, Acondicionamiento Tarrasense (Centro Tecnológico LEITAT) de Barcelona, el Centro Tecnológico del Mar (Fundación CETMAR) y el Instituto Gallego de Seguridad y Salud Laboral (ISSGA). Para la realización de este proyecto serán necesarias 5 fases:

1) Estudio de la prevención de riesgos laborales en el marisqueo a pié

2) Selección de los materiales y de las tecnologías a emplear

3) Diseño de prototipos

4) Transferencia de resultados a la práctica (“prueba piloto”)

5) Difusión del proyecto y de los resultados.

En la primera de las fases (Estudio de la prevención de riesgos laborales en el marisqueo a pié), ya en proceso, se pretende definir cual será la metodología empleada para recopilar la información necesaria (bibliografía, cuestionarios, reuniones, reconocimientos médicos a las mariscadoras, datos históricos sobre salud laboral, etc.); recopilar información socioeconómica y laboral así como testimonios de profesionales del sector; contrastar y estructurar la información recopilada; elaborar el estudio desde una aproximación tecnológica, médica y profesional; elaborar las conclusiones del diagnóstico y, finalmente, realizar la vigilancia tecnológica pertinente.

En la segunda de las fases (Selección de los materiales y de las tecnologías), los objetivos son definir la metodología de selección; investigar en materia de I+D+I; investigación médica y biomecánica; elaboración de los informes de investigación y selección de los elementos, materiales y tecnologías a utilizar para el posterior diseño y elaboración del equipo de protección individual.

En la tercera fase (Diseño de prototipos) se pretende diseñar el prototipo, adquirir el material necesario, elaborar los prototipos, realizar las pruebas de “testing” y ensayos, validar las tecnologías y materiales del prototipo y analizar los costes de fabricación por prototipo (informe de viabilidad económica).

En la cuarta fase (Transferencia de resultados a la práctica, “prueba piloto”) se tiene previsto definir el procedimiento a adoptar para la prueba piloto, realizar la proba piloto, seguir la prueba piloto, identificar y analizar las mejoras que ofrece el prototipo (identificando las mejoras a realizar), validación final del prototipo y elaborar un informe final.

Finalmente, los objetivos que se pretenden en la quinta fase (Difusión del proyecto y de los resultados) son el diseño y elaboración del material divulgativo, la difusión del mismo en medios de comunicación, la elaboración de una guía de buenas prácticas y la realización de dos jornadas de divulgación.

Desenvolvemento das Marisqueiras en Salvador de Bahía, Brasil

salvadorA presidenta da Asociación Galega de Mariscadoras/es, Natalia Laíño, da una charla informativa a mariscadoras da Illa de Bom Jesus para facer os seus produtos máis competitivos. A Presidenta da Asociación Galega de Mariscadoras/es, Natalia Laíño viaxa a Salvador de Bahía, invitada por la Perfeitura (Alcaldía) Municipal de Salvador; para reunirse cun grupo de mariscadoras da Illa de Bom Jesus e darlle unha charla informativa para orientalas sobre cómo facer os seus produtos máis competitivos. Do que se trata é de que estas mariscadoras brasileiras coñezan de primeira voz cómo se desenvolve o sistema asociativo e marisqueiro noutros países, neste caso en Galicia.Esta reunión pertence ó programa Iniciativa de Desenvolvemento das Marisqueiras, cuxa finalidade é desenrolar un proxecto autosostible e ambientalmente correcto coas mariscadoras. O obxectivo específico deste proxecto é auxiliar ás mariscadoras en diferente puntos: na súa organización; na transformación da súa pesca artesanal en un produto competitivo; fomentación do turismo por medio da promoción dos aspectos culturais, as crenzas, cánticos e a gastronomía; e no desenrolo de actividades de sensibilización e capacitación ambiental para as mariscadoras. En definitiva, trátase de estudar a viabilidade turística y marisqueira da zona. Pero para alcanzar estes obxectivos queda moito por facer, entre outras cousas un análise das augas, saneamento da illa, estudio das diferentes especies de marisco e a cantidade do mesmo que habita nas súas augas e un estudio lexislativo. Todo isto co fin de saber si é un proxecto viable. Nesta primeira toma de contacto deste novo proxecto, Laíño estivo acompañada por outro español, o Director da Facultade de Turismo de Girona, Luis Mundet; que está traballando nesta mesma línea nun proxecto afrobrasileiro.