Operador Xeral do SMSSM

 Estruturación do curso

O curso estrutúrase de acordo coas disposicións do cadro A-IV/2 do Código de Formación STCW 78/95 emanado de OMI, Curso modelo 1.25. Divídese en dúas partes claramente diferenciadas: a teórica e a práctica.

 Programa Teórico 50 horas

Os principios xerais e as características básicas do Servizo Móbil Marítimo. Coñecementos prácticos e habilitación do equipo básico da estación dun Buque. Procedementos operacionais e operación detallada da práctica dos sistemas SMSSM(GMDSS). Capacidade e procedementos operacionais para as Comunicacións Xerais.

 Programa Práctico 70 horas

O programa práctico desenvólvese mediante simuladores informáticos Transas GMBH, dotados de tódolos elementos do sistema.

 Orientación

Obrigatorio para Capitáns, e resto de Oficiais da Ponte, sendo habitual que ó solicitar a endose de licencias, esixan ás distintas administracións o certificado correspondente con carácter individual.

f_xeralSMSSM

Operador Xeral do SMSS

Se queres máis información sobre este curso podes cubrir o noso formulario de contacto.