Operador Restrinxido do SMSSM

 Estruturación do curso

O curso estrutúrase de acordo coas disposicións do cadro A-IV/2 do Código de Formación STCW78/95 emanado de OMI, Curso modelo 1.26. Divídese en dúas partes claramente diferenciadas: a teórica e a práctica.

 Programa Teórico 15 horas:

Os principios xerais e as características básicas do Servicio Móbil Marítimo. Coñecementos prácticos e habilitación do equipo básico da estación dun Buque. Procedementos operacionais e operación detallada da práctica dos sistemas SMSSM (GMDSS) Capacidades e procedementos operacionais para as comunicacións xerais.

 Programa Práctico 25 horas:

O programa práctico desenvólvese mediante os Simuladores Informáticos Transas GMBH, dotados de tódolos elementos do sistema.

 Orientación:

Obligatorio para Capitáns e Oficiais da Ponte con límites en 500GT, sendo habitual que ó solicitar a endose de Licencias, esixan ás distintas administracións o certificado correspondente con carácter individual.

f_operadora

Operador Restrinxido do SMSSM

Se queres máis información sobre este curso podes cubrir o noso formulario de contacto.