Formación Especializada en Operacións de Buques Quimiqueiros

 • Formación Especializada en Operaciones de Buques Quimiqueros (40 horas), de acuerdo a la Legislación de la Administración Marítima bajo la cual se realice).

   Estruturación do curso

  O curso estrutúrase de acordo coas disposicións do cadro A-VI par 15-21 do Código de Formación STCW78/95 emanado de OMI, Curso modelo 1.04. Divídese en dúas partes claramente diferenciadas: a teórica e a práctica.

   Programa Teórico 30 horas:

  Regulamentos e Códigos de Prácticas. Proxecto e Equipo de Quimiqueiros. Caracteristica da carga. Operacións realizadas no Buque. Reparación e Mantemento. Operacións de Emerxencia.

   Programa Práctico 10 horas:

  Prácticas repetitivas, ata o perfecto adestramento do participante mediante o simulador de cargas líquidas transas.

   Orientación:

  Obrigatorio para todo o Persoal de Cuberta ou Máquinas relacionado coas operacións de carga-descarga ou manipulación a bordo de produtos químicos incluíndo, asi mesmo, toda a formación correspondente ós aspectos de seguridade contra incendios, contaminación e responsabilidades ante terceiros de acordo á vixente lexislación e a emanada do Anexo 1 MARPOL 73/78. Polo seu programa formativo, é asi mesmo recomendable para todo o Persoal con responsabilidades en plantas e/ou terminais de carga/descarga, incluídas as exclusivamente de carácter terrestre.

  f_quimiqueiros

  Formación especializada en operacións de buques quimiqueiros

  Se queres máis información sobre este curso podes cubrir o noso formulario de contacto.