Embarcacións de Supervivencia e Botes de Rescate Non Rápidos

Estruturación do curso

O curso estrutúrase de acordo coas disposicións do cadro AVI/2-1 do Código de Formación STCW/78/95 emanado de OMI, Curso modelo 1.23. Divídese en dúas partes claramente diferenciadas: a teórica e a práctica.

Programa Teórico 10 ou 12 horas:

Facerse cargo dunha embarcación de superviviencia ou bote de rescate durante e despois da posta a flote. Manexar o motor dunha embarcación de superviviencia. Organizar ós superviventes e a embarcación de supervivencia tras abandola-lo barco. Utiliza-los dispositivos de localización: equipos de comunicacións, sinalización e sinais pirotécnicos.

Programa Práctico 10 ou 12 horas:

Facerse cargo dunha embarcación de supervivencia ou bote de rescate durante e despois da posta a flote. Manexar o motor dunha embarcación de supervivencia. Organiza ós supervevintes e a embarcación de supervivencia tras abandoa-lo barco. Utilizar-los dispositivos de localización: equipos de comunicación, señalización e sinais pirotécnicas.

Orientación:

Imprescindible para a obtención das Licencias de Oficias de Cubierta ou Máquinas da Mariña Mercante e de Pesca, asi mesmo, é recomendado para todo profesional de grao medio que exerza a bordo de plataformas na industria prospectiva e/ou extractiva do Gas-Petróleo Offshore.

f_embarcacions

Embarcacións de Supervivencia e Botes de Rescate Non Rápidos

Se queres máis información sobre este curso podes cubrir o noso formulario de contacto.