Colaboradores

Itsas Geroa
OBXETIVOS: Protección dos recursos da pesca no golfo de Vizcaia para un desenrolo duradeiro da pesca tradicional e selectiva.
CONTRIBUCIÓNS: Accións diversas para preservar os recursos mariños: Encontros institucionais e políticos, campaña para a adopción dun moratorio sobre o golfo de Vizcaia e contra as pescas non selectivas (40.000 firmas). Instrucción de varios informes sobre a pesca e os seus problemas.Contacto:xabi.ezeiza@icagi.net


NAFSO-Solidaridade Nacional de Industrias Pesqueiras

NAFSO é a rede das organizacións de pescadores, representando ao artesán interior, pescadores costeiros e a traballadores de alta mar. NAFSO é o movemento da xente para o desenrolo das comunidades da pesca en Sri Lanka. As estratéxias principias de NAFSO son buscar alternativas económicas á industria da pesca no contexto da globalización e conducir a defensa política e actividades de cabildeo. NAFSO é un membro afiliado do foro mundial de pequenos pescadores (WFFP).
Contacto: fishmove@slt.lk     » visitar web

Confederación Nacional dos pescadores e Acuicultores do Brasil
Participaron con AGAMAR no proxecto “Barloa”Contacto: fepesc@pop.com.br

Federacion de pescadores del Peru
Colaboraron con AGAMAR no proxecto “Barloa”
Contacto: santosfpp@yahoo.es
Alexi Fossi
Alexi Fossi (Francia), é un Biólogo e participante en diferentes actividades pesqueira a través de ONGs. Colaborador nun estudio feito das mulleres da pequena pesca costeira. (Paises Participante; Francia, Portugal e Senegal)
FNTCM UGT-GALICIA
A Federación Nacional de Transportes, Comunicacións e Mar da UGT de Galicia, é un dos nosos máis estreitos colaboradores. Dende os inicios de esta Asociación axudáronnos tanto en infraestructuras como en medios técnicos. Gracias a esta colaboración, AGAMAR hoxe dispón dunha amplia infraestructura en Galicia e dos medios técnicos e xurídicos de máis alto nivel.
Contacto: fntcm@galicia.ugt.org
Foro Mundial de Pescadores (WFPP)
Agamar forma parte deste foro no cal as comunidades da pesca en todo o mundo poñen en común as distintas problemáticas do sector para mutuamente ofrecerse solucións. Compóñeno asociacions de diferentes paises como Sri-Lanka, India, Sudáfrica, Canadá, España (AGAMAR), Senegal, Francia, Pakistan, Honduras, etc.
Contacto: thomas.kocherry@gmail.com    » visitar web